Saltar menúes de navegación e información institucional Teclas de acceso rápido Mercado agrícola

Mercados

Última actualizacion 24/04/2019 20:00 hs
Cámara arbitral de cereales de Rosario
(Valores expresados en pesos por Tn)
Fecha Trigo/Wheat Maíz/Yellow Corn Girasol/Sunseed Soja/Soybean Sorgo/Grain Sorghum
23/04/2019 7995,00 5540,00 9080,00 9100,00 -
22/04/2019 7820,00 5560,00 9090,00 9270,00 -
17/04/2019 7750,00 5600,00 8965,00 9130,00 -
16/04/2019 7650,00 5630,00 9070,00 9010,00 4500,00
15/04/2019 7410,00 5520,00 8905,00 8950,00 4500,00
 
Mercado de Chicago y Kansas
(Valores expresados en pesos por Tn)
Fecha Trigo Chicago/1 Trigo Chicago/2 Maíz Chicago/3 Soja Chicago/4 Aceite Soja Chicago/5 Aceite Soja
May-19 158,83 -2,39 148,63 -3,67 136,51 -1,77 314,26 -2,48 615,52 -3,09 331,13 -0,66
Jul-19 161,12 -2,39 151,20 -3,49 140,15 -1,67 319,22 -2,48 622,13 -3,31 335,10 -0,55
Ago-19 321,42 -2,48 625,22 -3,31 335,98 -0,88
Sep-19 163,88 -2,11 154,69 -3,67 143,40 -1,57 323,35 -2,48 628,53 -3,53 337,41 -1,21
Oct-19 631,61 -3,53 338,40 -1,54
Nov-19 326,84 -2,48
Dic-19 170,03 -2,02 162,59 -3,58 148,03 -1,48 638,23 -3,53 341,16 -1,76
Ene-20 330,61 -2,57 643,96 -3,53 342,37 -1,87
Mar-20 176,19 -2,02 170,49 -3,58 153,93 -1,38 333,55 -2,66 650,79 -3,31 342,37 -2,20
May-20 179,77 -2,02 175,73 -3,40 157,38 -1,28 336,67 -2,48 657,63 -3,09 343,25 -2,09
Jul-20 181,61 -1,93 180,23 -3,22 160,13 -1,08 340,25 -2,48 664,46 -3,09 344,36 -2,20
Ago-20 341,08 -2,48 667,55 -3,09 343,14 -2,54
Sep-20 184,46 -1,93 185,65 -2,94 158,46 -1,18 340,62 -2,39 670,19 -3,53 342,70 -2,43
Oct-20 672,40 -3,53 341,60 -2,65
Nov-20 341,91 -2,39
Dic-20 189,42 -2,20 192,08 -2,76 160,23 -1,38 677,47 -2,87 342,15 -3,09
Ene-21 344,48 -2,57 682,76 -2,87 343,25 -3,09
Mar-21 193,55 -2,11 196,67 -2,66 163,58 -1,38 346,32 -2,76 690,70 -4,19 345,35 -3,09
May-21 195,76 -2,11 199,25 -2,66 166,04 -1,08 349,16 -2,85 690,70 -4,19 345,35 -3,09
Jul-21 195,85 -2,11 200,35 -2,57 167,41 -1,38 351,83 -2,20 691,14 -4,19 348,54 -3,09
Ago-21 352,47 -2,20 691,14 -4,19 348,54 -3,09
Sep-21 161,41 -1,38 351,83 -0,28 691,14 -4,19 348,54 -3,09
Oct-21 691,14 -4,19 348,54 -3,09
Nov-21 347,79 -0,83
Dic-21 162,99 -0,89 692,24 -4,19 346,78 -3,09
Jul-22 168,99 -0,89 347,79 -0,83 692,24 -4,19 346,78 -3,09
Oct-22 692,24 -4,19 346,78 -3,09
Nov-22 344,11 -0,83
Dic-22 164,76 692,24 -4,19 346,78 -3,09

Teclas de acceso